Aanvragen voor dienstweigering fors gestegen

ROTTERDAM, 27 juli Het aantal mensen dat militaire dienst wil weigeren stijgt. In het eerste half jaar van 1989 begonnen 1.400 a 1.500 mensen een procedure om erkend te worden als gewetensbezwaarde dienstweigeraar, in de eerste helft van dit jaar gaven 2.100 mensen te kennen dienst te willen weigeren.

Deze gegevens zijn openbaar gemaakt door de Commissie van Advies van de Wet Gewetensbezwaren Militaire Dienst. Het Tweede Kamerlid A. Frinking (CDA) ziet hierin een nieuwe aanleiding om afschaffing van de militaire dienstplicht te bepleiten.

Volgens woordvoerder R. Melsen van de Vereniging Dienstweigeraars wordt de stijging van het aantal dienstweigeraars ingegeven door de toenemende internationale ontspanning en een bredere bekendheid met de wijze waarop men als gewetensbezwaarde dienstweigeraar kan worden aangemerkt. 'De vanzelfsprekendheid om in dienst te gaan neemt af omdat het traditionele vijandbeeld is komen te vervallen', meent Melsen. 'Ook laten mensen zich beter voorlichten langs welke weg ze als gewetensbezwaarde kunnen worden aangemerkt. Het 'trucje' wordt steeds breder bekend.' Vooral dat laatste vindt het Kamerlid Frinking een extra reden om de dienstplicht te schrappen. 'Ik had al langer het vermoeden dat er misbruik wordt gemaakt van de regeling. Deze mededeling van de Vereniging Dienstweigeraars bevestigt dat. Dan wordt de vraag nog klemmender of we niet moeten gaan denken aan een volledige afschaffing', aldus Frinking. Het Kamerlid bepleitte eerder dit jaar al de militaire dienstplicht op te heffen. In zijn fractie waren 'uitgesproken tegenstanders' van een dergelijke afschaffing, zegt hij. Frinking zal de zaak nu opnieuw in de CDA-fractie aanhangig maken.

In Nederland worden jaarlijks zo'n 115.000 jongens opgeroepen een keuring voor militaire dienst te ondergaan. Ongeveer 90.000 daarvan worden geschikt geacht voor militaire dienst. Uiteindelijk worden er van die 90.000 ongeveer 40.000 daadwerkelijk opgeroepen. De redenen daarvoor zijn niet alleen gelegen in de toenemende wens aangemerkt te worden als dienstweigeraar.