Vooruitgang in dialoog El Salvador

SAN JOSE, 26 juli Met een overeenkomst over het instellen van een permanente commissie van de Verenigde Naties voor de mensenrechten in hun land hebben de twee partijen in het conflict in El Salvador gisteren tijdens hun onderhandelingen in Costa Rica enige vooruitgang geboekt. Hoewel regering en guerrillabeweging van mening verschillen over de vorm die de commissie moet krijgen menen waarnemers dat de principe-overeenkomst als een belangrijke stap vooruit kan worden gezien.

Volgens de indieners van het plan kan het instellen van een dergelijke commissie een einde maken aan plotselinge verdwijningen en invallen door de politie in woningen, en kan het de vrijlating van politieke gevangenen betekenen alsmede een vergroting van de vrijheid van meningsuiting. De belangrijkste onderhandelaar van de linkse guerrillabeweging FMLN, Shafik Handal, zei gisteren dat deze vorderingen in de onderhandelingen betekenen dat de huidige ronde van besprekingen niet zal worden afgebroken.

De gisteren gemelde vooruitgang volgt op eerdere, sombere berichten over de gesprekken tussen vertegenwoordigers van de Salvadoraanse regering en de guerrillabeweging in Costa Rica die vorige week vrijdag zijn begonnen. De guerrilleros zien de vooruitgang op het gebied van de mensenrechten als een compensatie voor de complete impasse in de gesprekken over het Salvadoraanse leger. Het FMLN eist aanzienlijke reducties in het aantal militairen en bestraffing van officieren die zich aan schending van de mensenrechten schuldig hebben gemaakt. (UPI, Reuter)