Ultimatum aan milities SU

MOSKOU, 26 juli Alle ongeregelde milities in de Sovjet-Unie hebben twee weken de tijd gekregen hun wapens in te leveren en zich op te heffen; doen ze dat niet, dan krijgt het Sovjet-leger opdracht tegen hen op te treden.

De maatregel, gisteren in een presidentieel decreet uitgevaardigd door Sovjet-leider Gorbatsjov, lijkt vooral bedoeld tegen de bewapende groepen Armeniers en Azeri die in het grensgebied van beide republieken en in de Armeense enclave Nagorno Karabach rondzwerven en de afgelopen maanden veel slachtoffers hebben gemaakt bij aanslagen op dorpen van de andere volksgroep. Maar de maatregel kan tevens zijn gericht tegen de plannen van de Litouwers een eigen leger te vormen.

Volgens het decreet zijn 'gewapende formaties op het grondgebied van de USSR die niet tot stand zijn gekomen op grond van Sovjet-wetgeving illegaal'.

Ze moeten binnen vijftien dagen zijn ontbonden en hun wapens, munitie en explosieven overhandigen aan vertegenwoordigers van het Sovjet-ministerie van binnenlandse zaken. 'Doen ze dat niet, dan zal de KGB ze in beslag nemen', aldus het decreet.

Het dagblad van het Rode Leger, Novsnaja Zvezda, klaagde gisteren dat in Armenie alleen al zes uit vrijwilligers bestaande en 'door criminelen geinfiltreerde' groeperingen opereren. In de eerste helft van dit jaar zijn volgens deze krant tweeduizend geweren veroverd op eenheden van het leger. Algemeen wordt aangenomen dat de milities goed in hun wapens zitten. Eind vorige week werd in Moskou bekendgemaakt dat in Armenie milities binnen enkele dagen verscheidene regeringsgebouwen en politiebureaus hebben aangevallen.

Het decreet wordt gezien als een stilzwijgende erkenning dat de binnenlandse strijdkrachten van het ministerie van binnenlandse zaken niet in staat zijn geweest de milities onschadelijk te maken. Volgens het persbureau TASS treden de milities vaak op met medewerking van plaatselijke autoriteiten. (AP)