Texaco in beroep tegen afwijzing kolencentrale

ROTTERDAM, 26 juli De oliemaatschappij Texaco is in beroep gegaan tegen het besluit van de regering om op de Maasvlakte een poederkool-centrale te bouwen voor de opwekking van elektriciteit. De maatschappij heeft procedures ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven en bij de afdeling rechtspraak van de Raad van State (Arob-procedure). Texaco had vorige maand, vlak voordat de Tweede Kamer zich over de kolencentrale uitsprak, aangeboden om een kolenvergassingscentrale op de Maasvlakte te bouwen. Minister Andriessen (economische zaken) wees die mogelijkheid met steun van de Kamerfracties af. Volgens de minister is de techniek van de kolenvergassing nog onvoldoende gerijpt voor grootschalige toepassing.

Texaco meent dat de besluitvorming is gebaseerd op 'onjuiste informatie over de commerciele toepassing van kolenvergassings-technologie', aldus een woordvoerder van het concern. Texaco, dat claimt marktleider te zijn met de langste geschiedenis op het gebied van kolenvergassen, voelt zich in haar goede naam aangetast. De Texaco-zegsman geeft toe dat het specifieke plan voor de Maasvlakte op een laat tijdstip is ingediend. 'Betrokkenen hadden echter al lang op de hoogte kunnen zijn van de stand van zaken van de Texaco-technologie'. Volgens Andriessen is het systeem van kolenvergassing, dat in het Limburgse Buggenum wordt beproefd, nog niet geschikt voor toepassing op grote schaal. Kolenvergassing is milieu-vriendelijker dan de stook van poederkool.

Een poederkoolcentrale stoot bijna driemaal zoveel verzurende zwaveldioxyde uit als een eenheid die op kolenvergassing zou draaien en ook meer koolstofdioxyde, dat bijdraagt aan het broeikaseffect.

Texaco stelde voor om zelf als risicodragende partner aan het project mee te doen. De maatschappij zou zelf voor nog andere financiers zorgen.