Speciale beleningen van fl. 2.881 miljoen

AMSTERDAM, 26 juli De Nederlandsche Bank heeft fl. 2881 miljoen aan speciale beleningen toegewezen. De beleningen gelden voor de periode van 26 tot 30 juli, dragen een onveranderde rente van 8 procent en komen in de plaats van de vervallende van fl. 2134,9 miljoen. In de geldmarkt acht men het toegewezen bedrag wel voldoende voor de behoeften van de markt, al is het wel wat krap.