Regiopolitie

DEN HAAG, 26 juli De Tweede Kamer wil de reorganisatie van politie nauwlettend volgen. Besloten is de samenvoeging van gemeente- en rijkspolitie aan te merken als een zogeheten 'groot project'. Dat wil zeggen dat de Kamer zeer zorgvuldig en uitvoerig geinformeerd wil worden over de voortgang van het project en de financiele aspecten ervan. Eerder paste de Kamer deze procedure toe op de stormvloedkering in de Oosterschelde.