Opec wil richtprijs olie verhogen tot 20 dollar

GENEVE, 26 juli Na een korte bijeenkomst, gistermiddag, van het marktcomite van de OPEC, de organisatie van olie-exporterende landen, bijgewoond door alle dertien olieministers, beginnen zich voorzichtig de contouren af te tekenen van een overeenkomst, die volgens OPEC-functionarissen, nog voor het weekeinde haar beslag zou kunnen krijgen.

Gesproken wordt over verhoging van de richtprijs (samengesteld uit een gemiddelde van zeven OPEC-oliesoorten), van de huidige 18 dollar per vat naar 20 dollar per vat (159 liter). Deze prijscorrectie zou ten dele tegemoet komen aan een door Irak geeiste verhoging van de richtprijs tot 25 dollar per vat.

Rasheed Salem al-Emeeri, de olieminister van Koeweit dat door Irak wordt beschuldigd van overproduktie en prijsondermijning, noemde de compromisloze opstelling van Irak gisteren 'onredelijk'.

'Ik heb begrepen dat iedereen instemt met een prijs van 20 dollar', zei de Iraanse olieminister Gholamreza Aghazadeh gistermiddag na afloop van het overleg van het marktcomite.

Een tweede mogelijke overeenkomst betreft het produktieplafond. Het gezamenlijke volume, sinds november vastgesteld op 22 miljoen vaten per dag, zou beter moeten worden afgestemd op de vraag op de wereldmarkt. Volgens een door marktkenners optimistisch genoemde OPEC-prognose zou de vraag aantrekken van 21,8 miljoen vaten per dag (inclusief voorraden) in het tweede kwartaal, naar 24,4 voor het laatste kwartaal van dit jaar. Een opwaartse correctie van een half miljoen vaten per dag (tot 22,5 miljoen vaten) zou voldoende zijn om dissidente OPEC-leden met overcapaciteit terug in het gareel te krijgen. Het gaat er hierbij om onderlinge afspraken, gemaakt tussen vier Golfstaten en Irak, twee weken geleden in Jeddah, vandaag te formaliseren. In Jeddah kwamen de vijf OPEC-leden overeen de sterk overproducerende Verenigde Arabische Emiraten (VAE) een produktieverhoging toe te staan tot 1,5 miljoen vaten per dag. De secretaris-generaal van de OPEC, de Indonesier Subroto, in een poging deze schijnbaar paradoxale beslissing uit te leggen: 'Hiermee zijn de VAE, die zich sinds november distantieerden van OPEC-afspraken over produktie, teruggehaald binnen het OPEC-gareel'.

Ter nadere verduidelijking voegt hij eraan toe: 'Het quotum van de VAE is weliswaar verhoogd, maar de eigenlijke produktie gaat feitelijk omlaag'. Voorheen produceerde de VAE bijna het dubbele van het door de OPEC toegezegde quotum.

Volgens Subroto bestaat ook over bijstelling van het produktieplafond tot 22,5 miljoen vaten per dag 'een brede consensus'. Wat rest is een afspraak over de de hoogst omstreden onderlinge verdeelsleutel. Een meerderheid van OPEC-leden is ontevreden over de hen toegewezen quota. Vooral de kleinere producenten roeren zich. Met hen zal OPEC tot een vergelijk moeten komen door, wat in jargon heet, 'het verschaffen van zonnebrillen'.

Dit betekent dat OPEC een bescheiden overproduktie van die landen (waaronder Venezuela en Nigeria) door de vingers zal zien.

    • Willem Offenberg