Nedlloyd

Het transportconcern Nedlloyd gaat de komende jaren achtergestelde leningen voor fl. 159,5 miljoen omzetten in aandelenkapitaal. Met drie niet nader genoemde Nederlandse financiele instellingen zijn hierover overeenkomsten gesloten, aldus Nedlloyd. De in de overeenkomsten vastgelegde conversierechten houden in dat de halfjaarlijkse aflossingen over de jaren 1990 tot en met 1997 zullen plaatsvinden via de uitgifte van gewone aandelen tegen een koers, die is gerelateerd aan de dan geldende beurskoers. De rentevergoedingen en de voorwaarden van de leningen zijn verder ongewijzigd gebleven.

Bij de huidige beurskoers zou het geplaatste aandelenkapitaal jaarlijks toenemen met een percentage, varierend tussen een half en twee procent. Dit hangt af van het af te lossen bedrag in het betreffende jaar. Het garantievermogen wordt door de conversie niet beinvloed, omdat het om de omwisseling van bestaande achtergestelde leningen gaat.