Nederlandse directeuren verdienen relatief slecht

ROTTERDAM, 26 juli De netto salarissen van Nederlandse directeuren zijn vorig jaar niet verbeterd in vergelijking met hun collega's in acht Westerse landen. Het nettosalaris van directeuren is in Nederland relatief minder gestegen dan in het buitenland. De Nederlandse directeur deelt nu met zijn Britse collega een laatste plaats.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen (NCD) samen met Hay Managements Consultants. De bruto-salarissen van de onderzochte 309 Nederlandse directeuren varieerden tussen de 70.000 en 980.000 gulden. Vergelijkingen werden gemaakt met Belgie, Italie, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannie, West-Duitsland, Zwitserland en de VS. Bij de brutosalarissen staat Nederland op de zevende plaats. Gemiddeld kan een Duitse, Amerikaanse of Zwitserse directeur netto tussen de zestig en honderd procent meer besteden dan zijn Nederlandse collega.

Volgens de onderzoekers in niet veel te merken van positieve gevolgen van de belastingherziening Oort voor het nettosalaris van directeuren. Het inkomen van de directeuren lijdt onder de forse beperking van het aantal aftrekposten.

De aanhoudend goede bedrijfsresultaten zijn nauwelijks terug te vinden in de salarisstijging van Nederlandse directeuren. Het vaste inkomen steeg vorig jaar gemiddeld 5,4 procent, maar de groei van het vaste plus het variabele inkomen (afhankelijk van het bedrijfsresultaat) beperkte zich tot vier procent. Jonge directeuren, beneden de veertig jaar, scoren vaak beter.

Per bedrijfstak lopen de beloningen nogal uiteen. Chemische bedrijven betalen belangrijk beter (12,8 procent) dan het gemiddelde, gevolgd door de banken (11 procent). Onder het gemiddelde betalen de papier- (-10,9 procent) en de metaalindustrie (-8,5 procent). De onderzochte brutosalarissen liggen gemiddeld tussen fl. 140.000 en vier ton.