Nederland en Suriname nog oneens over hervatten hulp

PARAMARIBO, 26 juli Nederland en Suriname zijn er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over de voorwaarden waaronder de ontwikkelingshulp volledig kan worden hervat.

Suriname acht de Nederlandse eis dat er eerst een economisch saneringsprogramma moet komen in strijd met het ontwikkelingsverdrag van 1965 tussen beide landen. Minister Pronk bestreed dat gisteren. Hij zei dat beide landen 'het eens zijn over het feit dat ze het oneens zijn'.

Het is volgens hem 'geen belangrijke' aangelegenheid. De voorbereidingen die Suriname met de EG treft voor het opstellen van een aanpassings- en herstelplan gaan gewoon door. Pronk onderstreepte dat hij er alle vertrouwen in heeft dat de Surinaamse regering op korte termijn met zo'n plan komt. Suriname moet binnen een maand besluiten over een eerste ontwerp. Daarna kan een definitieve versie worden opgesteld. 'Een aantal concrete uitspraken daarover van de Surinaamse regering in het parlement zijn politieke feiten.' Pronk sprak van een 'goed pakket' afspraken. Projecten op het terrein van onderwijs zullen worden versneld. Voor de sector volksgezondheid zullen op korte termijn plannen worden opgesteld. De bewindsman noemde de koppeling die is aangebracht tussen aanpassing en ontwikkelingshulp 'positief', omdat er tijdens het aanpassingsproces al Nederlandse steun kan komen voor investeringen, alsmede in de sociale sfeer om de gevolgen voor de allerarmsten op te vangen. Pronk kondigde aan dat hij buiten de verdragsmiddelen om via particuliere kanalen geld vrij wil maken voor noodhulp en humanitaire hulp aan Suriname. Volgens de minister kan pas over een paar maanden blijken of zijn bezoek een succes is geweest, als er duidelijkheid is over het aanpassings- en herstelplan.

Pag.3: Nieuwsanalyse/ Ondervoeding

    • Hans Buddingh'