Israel wil snel defensieve Pijl-raket ontwikkelen

TEL AVIV, 26 juli De Israelische minister van defensie, Moshe Arens, heeft gisteravond in een vraaggesprek voor de televisie gezegd dat Israel vaart zet achter de ontwikkeling van een raket die zonodig ballistische raketten uit Irak kan tegenhouden.

Voor 1995 zou 'De Pijl' volgens Arens reeds operationeel kunnen zijn. Arens omschreef De Pijl als het eerste effectieve wapen tegen ballistische raketten. Volgens de Israelische media zal op korte termijn de eerste proef met deze raket in de Middellandse Zee worden genomen. Vorige week kreeg de minister in Washington de toezegging dat de Amerikanen 185 miljoen dollar zullen bijdragen aan de ontwikkeling van de tweede fase van dit ambitieuze project.

Arens is onder vuur gekomen van linkse politici en heeft zelfs kritiek moeten incasseren van de minister van buitenlandse zaken, David Levi, over zijn uitspraak 'dat de kans op het uitbreken van een oorlog tegen Israel groter is dan enkele jaren geleden'.

Deze uitspraak strookt niet met de opvatting van generaal Amnon Shahak, het hoofd van de militaire inlichtingendienst. Onlangs zei Shahak in de nabije toekomst geen oorlog te verwachten.

Minister Levi zette zich gisteren in het parlement, de Knesset, tegen de uitspraak van minister Arens af omdat deze nodeloos de spanning in het Midden-Oosten zou opvoeren. Linkse politici gingen een stapje verder en beschuldigden Arens er van met zijn uitlating over het dreigende oorlogsgevaar de aandacht te willen afleiden van de Palestijnse kwestie. Het blokkeren van een oplossing van de Palestijnse problematiek door de regering-Shamir is volgens hen een groter gevaar voor de vrede dan de dreigementen van de Iraakse president Saddam Hussein.

De socialistische ex-minister van defensie Yitzhak Rabin gelooft evenmin in acuut gevaar voor een oorlog met Irak. Rabin baseert deze opvatting op het feit dat Irak geen grens met Israel heeft. Minister Arens stelde gisteravond in overeenstemming met de traditionele Israelische politiek dat er een 'casus belli' ontstaat wanneer de nauwer wordende militaire samenwerking tussen Jordanie en Irak tot stationering van Iraakse troepen op Jordaans gebied zou leiden.

    • Salomon Bouman