GEORGE CAREY; Aartsbisschop Canterbury

ROTTERDAM, 26 juli De benoeming gisteren van de 54-jarige bisschop van Bath en Wells, dr. George Carey, tot de 103de aartsbisschop van Canterbury en daarmee tot fungerend hoofd van de wereldwijd zeventig miljoen zielen tellende Anglicaanse kerk kan niet anders worden uitgelegd dan als goed nieuws voor vrouwen in de anglicaanse religieuze gemeenschap.

Van de relatief onbekende Carey wiens benoeming daarom voor velen als een verrassing kwam is in elk geval wel bekend dat hij voorstander is van het wijden van vrouwen tot priester van de Anglicaanse kerk. Careys snelle en daarom vermoedelijk unanieme verkiezing door de benoemingencommissie van de Britse Kroon lijkt het langstlopende en meest ingrijpende conflict binnen de kerk definitief in het voordeel van vrouwelijke priesters te hebben beslecht.

George Carey wordt omschreven als een 'self-made man'. Hij groeide op in de oorlogsjaren in een sociaal-woningbouwproject in het Londense East End en verliet op vijftienjarige leeftijd de school om als jongste bediende te gaan werken bij het hoofdstedelijke elektriciteitsbedrijf. Na zijn dienstplicht bij de Royal Air Force te hebben vervuld als radiotelegrafist volgde hij een religieuze opleiding aan King's College van de Universiteit van Londen, waarvoor hij thuis het toelatingsexamen had voorbereid. In 1962 studeerde hij af en ging werken als hulppriester in het Noordlondense Islington. Nog altijd is Carey een fervent supporter van de lokale voetbalclub Arsenal. Na van 1975 tot 1982 als predikant in Durham te hebben gewerkt was Carey rector van het Trinity Theological College in Bristol.

Carey had de sub-top van de anglicaanse hierarchie nog maar kort geleden bereikt. Zijn wijding tot aartsbisschop in de lente van volgend jaar en volgend op het aftreden op 31 januari van de huidige aartsbisschop, Robert Runcie komt slechts drie jaar nadat hij tot bisschop van Bath en Wells werd gewijd. Zijn voor deze functie jonge leeftijd brengt Carey zelfs nog niet in aanmerking voor een zetel naast die van de andere bisschoppen in het House of Lords, de Britse Eerste Kamer. In principe kan Carey zijn nieuwe functie de komende zestien jaar vervullen voordat hij verplicht moet aftreden op zeventigjarige leeftijd.

Carey geldt als een representant van de 'evangelische vleugel' binnen de Anglicaanse kerk. Zijn bijbeluitleg is traditionalistisch, maar tegelijkertijd huldigt hij progressieve opvattingen over zaken als het milieu ('God is groen') en de eerder aangehaalde toetreding van vrouwen tot het priesterambt.

Maar in een reactie op Careys benoeming liet de pressiegroep van anglicaanse homoseksuelen en lesbiennes weten dat de nieuwe aartsbisschop een vertegenwoordiger is van de conservatieve stroming in de kerk, waarbinnen volgens de pressiegroep dertig procent van de geestelijken zich tot hun eigen sekse bekennen. Carey, aldus dominee Richard Kirker, secretaris-generaal van de pressiegroep, lijdt aan 'homofobie'. De nieuwe aartsbisschop is de auteur van acht boeken, met onderwerpen als de oecumene en het bestaan van God. Dr. Carey is gehuwd, heeft vier volwassen kinderen en twee kleinkinderen.