EG stelt taakgroep voor naleving van fusiebeleid grotebedrijven in

BRUSSEL, 26 juli De Europese Commissie heeft gisteren besloten tot de instelling van een speciale taakgroep voor de uitvoering van het fusiebeleid. Op 21 september treedt de verordening in werking waarbij fusies tussen grote bedrijven met een gezamenlijke omzet van meer dan 5 miljard ecu (11,5 miljard gulden) moeten worden aangemeld en onderzocht op monopolievorming.

De taakgroep zal bestaan uit ongeveer dertig hoge ambtenaren, van wie sommigen afkomstig zijn uit de organen van de lidstaten die zich bezighouden met fusiecontrole. De groep zal in drie groepen uiteenvallen die elk een speciaal terrein bestrijken en erover moeten beslissen of een aangekondigde fusie inderdaad binnen een maand na aanmelding moet worden onderzocht, zoals in de verordening is vastgesteld. De verordening bepaalt ook dat, als dit inderdaad het geval is, binnen vier maanden een besluit moet worden genomen of de fusie al dan niet mag doorgaan. 'Om te beoordelen of het om een concentratie gaat waarop de verordening van toepassing is, wordt het fundamentele begrip 'machtspositie' gehanteerd, waarbij wordt uitgegaan van het totale concurrentiebeeld.'

Dat schreef de Europese Commissie in een rapport over het mededingingsbeleid in 1989. De Commissie spreekt de verwachting uit dat er jaarlijks 50 zaken aanhangig gemaakt zullen worden op basis van de nieuwe verordening. Uit het rapport blijkt dat het aantal industriele fusies in 1989 is toegenomen, maar in de dienstensector nam het aantal af.

In de praktijk zal de aanmelding van fusies belangrijk worden vereenvoudigd. Fuserende ondernemingen zullen alleen nog informatie hoeven te geven die in direct verband staat met de fusie. Waarnemers in Brussel hebben overigens de indruk dat de grote golf van fusies en concentraties aan het afnemen is, zodat het aantal aan te melden gevallen waarschijnlijk ver onder de vijftig per jaar zal vallen.