Drie Electronics

De nettowinst van het elektronicabedrijf De Drie Electronics is in de eerste helft van het boekjaar 1990 gekelderd. In de zes maanden vanaf 1 december beliep de nettowinst fl. 710.000 tegen fl. 2,02 mln in dezelfde periode van het vorige boekjaar. Voor de tweede helft van het jaar verwacht De Drie Electronics een beter resultaat dan in de eerste zes maanden is behaald. De winst per aandeel daalde scherp van fl. 1,72 tot fl. 0,59, mede als gevolg van de vergroting van het aandelenkapitaal met tien pct door uitkering van stockdividend. De omzet kwam in het eerste halfjaar uit op fl. 16,5 mln tegen fl. 17,2 mln vorig jaar. De Westduitse KRP-Bentron is voor het eerst in de cijfers geconsolideerd. Bij de overneming van Bentron in december werd de omzet van deze onderneming voor het hele jaar geraamd op fl. 8 mln.

De winstval is het gevolg van de internationale ontspanning, waardoor De Drie Electronics minder afzet had in de bewapeningssector.