Doorbraak Korea: gesprek premiers van noord en zuid

PANMUNJOM, 26 juli Noord- en Zuid-Korea hebben vanmorgen afgesproken dat hun premiers elkaar in september en oktober ontmoeten. De afspraak betekent een doorbraak in de uiterst slechte betrekkingen tussen de beide landen.

Hoge vertegenwoordigers van de Noord- en de Zuidkoreaanse regering hebben over de ontmoeting tussen de premiers in de grensplaats Panmunjom een akkoord getekend. Ondertekening van het akkoord impliceert dat Noord-Korea voor het eerst sinds de scheiding in 1948 de legitimiteit van de regering in Zuid-Korea erkent.

De doorbraak in Panmunjom ging vooraf aan mislukte besprekingen over een bezoek van Noordkoreaanse vertegenwoordigers aan dissidenten in Zuid-Korea. De delegaties konden het niet eens worden over de wijze van vervoer en de huisvesting van de bezoekende Noordkoreanen in Seoul. De mislukking zou geen gevolg hebben voor de afgesproken ontmoetingen tussen de premiers, aldus de onderhandelaars.

De eerste ontmoeting tussen de Koreaanse premiers moet tussen 4 en 7 september plaatshebben in de Zuidkoreaanse hoofdstad Seoul. Tussen 16 en 19 oktober ontmoeten zij elkaar in de Noordkoreaanse hoofdstad Pyongyang. Zowel premier Kang Young-hoon (Zuid-Korea) als premier Yon Hyung Muk (Noord-Korea) bekleedt een ceremoniele functie. De symbolische betekenis van hun ontmoetingen is echter groot omdat de landen nooit eerder op dit hoge niveau besprekingen hebben gevoerd.

De delegaties in Panmunjom toonden zich gisteren opgetogen over het bereikte resultaat. 'Deze kostbare vrucht zal een beslissend hoofdstuk openen op de weg die een einde maakt aan nationale deling en vreedzame vereniging tot stand zal brengen', aldus de Zuidkoreaanse delegatieleider Song Han-ho.

Problemen over tijdelijke opening van de grens tussen beide landen konden bij de onderhandelingen niet worden opgelost. De Zuidkoreaanse president, Roh Tae Woo, had vorige week aangekondigd dat de grens op de 38ste breedtegraad tussen 13 en 17 augustus zou worden geopend voor bezoeken over en weer. Noord-Korea weigert hieraan mee te werken. Zuid-Korea zegt bij zijn voornemen te blijven Noordkoreanen toe te laten die zich bij de grensovergang melden. (Reuter, UPI, DPA)