Brits leger zal sterk worden ingekrompen

LONDEN, 26 juli De Britse regering wil haar strijdkrachten met bijna een vijfde beperken. De meest ingrijpende bezuiniging betreft het Britse Rijnleger, dat binnen vijf jaar tot twee divisies zal worden teruggebracht.

Dit blijkt uit voorstellen van de Britse minister van defensie, Tom King. Dank zij de intredende dooi in de internationale betrekkingen meent King dat landmacht, luchtmacht en marine met achttien procent kunnen worden ingekrompen. De Britse regering wil wel vasthouden aan het bezit van vier al bestelde kernonderzeeers van het type Trident.

De grootste bezuinigingen vallen in Duitsland, zo blijkt uit voorstellen die King naar het parlement heeft gestuurd. In de plannen van de minister wordt het leger aan de Rijn binnen vijf jaar meer dan gehalveerd tot twee divisies. Het aantal eskaders van de Britse luchtmacht in Duitsland wordt teruggebracht van vijftien naar negen en twee van de vier luchtmachtbases worden gesloten.

In eigen land moet de marine tien fregatten en onderzeebootjagers inleveren, plus elf onderzeeers. De luchtmacht verliest drie eskaders Tornado-gevechtsvliegtuigen. Het totale vredesdividend betekent een verlies van 57.000 banen bij de strijdkrachten, waar dan nog 255.000 arbeidsplaatsen overblijven.

De voorstellen komen voort uit een van de meest verstrekkende herorientaties op de defensieve behoeften en verplichtingen van Groot-Brittannie in dertig jaar. Ze zijn een eerste, voorzichtige stap volgend op de verbetering van de betrekkingen tussen Oost en West en kunnen de inleiding zijn tot verdere ontwapening.

Naar hardnekkige geruchten wilden had Kings staatssecretaris Alan Clark daar al voor gepleit bij premier Thatcher. Maar King maakte gisteren in het Lagerhuis duidelijk dat deze eerste voorstellen alleen in de praktijk worden gebracht indien Moskou akkoord gaat met vermindering van conventionele wapens in Europa.

Daarnaast wil King eerst de besprekingen over de Duitse vereniging naar tevredenheid afgerond zien. Ten slotte worden de voorstellen alleen werkelijkheid als de NAVO-partners ermee instemmen.

Het uiteindelijke doel, zei King, is dat van een kleiner, maar beter toegerust leger, 'goed geoefend en gehuisvest en naar behoren gemotiveerd. Het zal flexibel moeten zijn en mobiel en in staat om zijn bijdrage te leveren zowel binnen de NAVO alsook, indien nodig, daarbuiten'. Kings voorstellen zijn over het algemeen goed ontvangen en zelfs de Labourpartij bracht niet al te veel bezwaren in. Maar er was kritiek van binnen en buiten Kings Conservatieve partij op het uitblijven van 'het prijskaartje', de berekening van de opbrengst van de voorstellen. King moest eerder dit jaar bezuinigingen aankondigen omdat hij over zijn lopende budget van 21 miljard pond (bijna zeventig miljard gulden) per jaar dreigt heen te gaan.