Benelux: geen visumplicht voor Hongaar, Tsjech

DEN HAAG, 26 juli De Beneluxlanden hebben eind vorige week in Luxemburg besloten de visumplicht voor Hongaren en Tsjechoslowaken af te schaffen. De praktische uitvoering van dit besluit zal nog wel enkele maanden op zich laten wachten. Dit heeft een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken gisteren in Den Haag meegedeeld. Belgie, Nederland en Luxemburg voeren een gemeenschappelijk visumbeleid. Als de Beneluxlanden de visumplicht voor Hongaren en Tsjechoslowaken afschaffen zullen waarschijnlijk ook Nederlanders, Belgen en Luxemburgers zonder visum naar Hongarije en Tsjechoslowakije kunnen reizen.