Bank Bouwnijverheid

De Bank voor Bouwnijverheid heeft in de eerste helft van dit jaar een nettowinst behaald van fl. 8,3 mln tegen fl. 7,7 mln in dezelfde periode vorig jaar. Voor de tweede helft wordt tenminste een gelijk resultaat verwacht. Het brutoresultaat nam in het eerste halfjaar met tien pct toe tot fl. 13 mln. De toevoeging aan de stroppenpot werd gehalveerd tot fl. 250.000. De voorziening is inmiddels groot genoeg en de debiteurenrisico's zijn afgenomen. Voor de vennootschapsbelasting heeft de directie een voorziening getroffen van fl. 4,45 mln tegen fl. 3,6 mln vorig jaar. De kredietverlening van de bank nam toe met fl. 39 mln tot fl. 392 mln.