Wisselkoersen zijn beeldbepalend

AMSTERDAM, 25 juli De dollar is in de afgelopen week verder in waarde gedaald. De door de Federal reserve doorgevoerde daling van het Fed funds tarief tot 8 procent lag daaraan ten grondslag. Aanvankelijk werd de schade beperkt doordat de beperkte rentedaling een forse opleving op de Amerikaanse aandelen- en obligatiemarkt uitlokte. Door de toenemende dreiging van een Japanse discontoverhoging en tegenvallende winstcijfers bij de Amerikaanse ondernemingen viel ook deze steun weg. Gisteravond daalde de dollar in New York dan ook tot fl. 1,8180, de laagste waarde sinds 2 jaar.

Momenteel ondervindt de dollar nog enige steun van de oplopende spanning tussen Iran en Koeweit en de daarmee gepaard gaande stijging van de olieprijs.

Naast het 'safe haven' argument geldt immers dat een hogere olieprijs een grotere dollarbehoefte impliceert. Indien ook dit argument wegvalt, kan een hernieuwde neerwaartse druk op de dollar ontstaan, die wellicht door de centrale banken met interventies gepareerd zal moeten worden.

Vooralsnog staan binnen Europa de spanningen binnen het EMS meer op de voorgrond. Voor De Nederlandsche Bank vormde de positie van de gulden onder in de EMS-band vorige week donderdag aanleiding tot het verhogen van het tarief op de speciale beleningen van 7,8 naar 8 procent. Dit nadat interventies waren gepleegd tegen de peseta, de sterkste munt binnen het EMS. Mede hierdoor daalde de post Goud en Deviezen met ruim fl. 500 miljoen.

Door de tariefswijziging van De Nederlandsche Bank noteert de Nederlandse geldmarktrente weer a pari met de Duitse.

De looptijd van de nieuwste speciale belening, 4 dagen, wekte enige verwondering. Gezien de verwachte daling van het geldmarkttekort vanaf gisteren lag een looptijd van 2 dagen meer in de rede. Wellicht wilde De Nederlandsche Bank enige ruimte scheppen voor verdere (geldmarktverkrappende) interventies ten gunste van de gulden.

Feit is evenwel dat de banken nu ruim in de middelen zitten, hetgeen gisteren tot uiting kwam in een daling van het interbancaire call geld tarief (7 9/16 procent) tot onder de voorschotrente. Op het contingent, dat net als de belening vandaag afloopt, werd maandag nog een besparing van 4 punten genoteerd.

Het nieuwe contingent is gesteld op fl. 4 miljard. De geldmarktkasreserve is marginaal verlaagd en heeft een korte looptijd, namelijk tot 2 augustus. Met ingang van morgen zal de geldmarkt worden gesteund met een nieuwe speciale belening. Gegeven het feit dat de D-mark en de gulden binnen het EMS weer dicht bij de spilkoers liggen, wordt verwacht dat het tarief op de speciale belening onveranderd 8,0 procent zal zijn.

    • Nmb Bank