Werkgevers werken aan contract voor carpooling

DEN HAAG, 25 juli De werkgeversorganisatie VNO werkt aan een modelcontract voor carpooling. Het is de bedoeling dit model in samenspraak met de zusterorganisatie NCW en het ministerie van financien vast te stellen.

Het carpoolcontract is noodzakelijk als gevolg van de nieuwe fiscale regeling voor reiskosten van werknemers die per 1 augustus zal gelden. Voor carpoolers voorziet deze regeling in een schriftelijke overeenkomst die de werkgever kan aangaan met de chauffeur en de meerijder. Voor deze overeenkomst maakt het VNO nu een standaardcontract.

De meerijdersregeling die de Eerste Kamer vorige maand heeft goedgekeurd, houdt in dat de autobestuurder die zowel heen als terug ten minste tien kilometer een passagier meeneemt van zijn werkgever een onbelaste vergoeding van 44 cent per kilometer mag krijgen. De chauffeur en de meerijder maken dan geen aanspraak op een verdere reiskostenvergoeding of een fiscale aftrek van reiskosten. Het staan hun vrij de onbelaste reiskostenvergoeding onderling te verdelen.