Storten mijnafval Nijmegen verboden

DEN HAAG, 25 juli De Raad van State heeft het storten van een half miljoen ton mijnsteen in natuurgebied de Ooypolder bij Nijmegen verboden. De Raad van State schorste de vergunning die het Gelderse Zuiveringsschap Rivierenland had verstrekt aan Zand- en Grindbedrijf De Beyer. Dit bedrijf wilde het mijnafval importeren uit het Ruhrgebied om grindgaten bij de Waal op te vullen. Dat is noodzakelijk geworden omdat de provincie Gelderland herinrichting eist van gebieden die zijn ontgrond. Het mijnafval tast volgens Rijkswaterstaat de waterkwaliteit ernstig aan. De Gelderse Milieu Federatie en de Nijmeegse Werkgroep Milieubeheer hadden de Raad van State om schorsing gevraagd.