Ruim half miljard in drie jaar van EG voor scholingsprojectenin Nederland; EG-steun voor werklozenprogramma's

ROTTERDAM, 25 juli De Nederlandse gemeenten en provincies weten op hoeveel EG-subsidie ze tot en met 1992 kunnen rekenen voor scholingsprojecten van langdurig werklozen en werkloze jongeren. Werden dergelijke subsidies uit het Europese Sociale Fonds (ESF) voorheen steeds per jaar vastgesteld, gisteren maakte de Europese Commissie bekend dat Nederland voor 1990, 1991 en 1992 in aanmerking komt voor in totaal 230 miljoen ecu uit de ESF-pot (ongeveer 535 miljoen gulden). Van dat bedrag is 130 miljoen ecu bestemd voor scholing en begeleiding van langdurig werklozen en 100 miljoen ecu voor de om-, her- en bijscholing van werkloze jongeren. ESF-subsidie werd gisteren ook toegekend aan Griekenland (555 miljoene ecu), Belgie (96 miljoen ecu), West-Duitsland (59 miljoen ecu) en Groot-Brittannie (38 miljoen ecu). De gemeenten en provincies kunnen nu hun subsidie-aanvragen indienen bij het ministerie van sociale zaken, dat onafhankelijk van Brussel kan besluiten al dan niet subsidie te verlenen. De lagere overheden kunnen particuliere bedrijven en instellingen uitnodigen aan de projecten deel te nemen, maar zelf moeten ze in ieder geval 55 procent van elk project financieren. De ESF-subsidie bedraagt maximaal 45 procent.

Het bedrag dat aan Nederland is toegekend is in vergelijking met voorgaande jaren niet uitzonderlijk hoog, aldus eenwoordvoerder van het ministerie van sociale zaken. 'Nieuw is dat de beoordeling nu in het begunstigde land zelf plaatsheeft en dat een meerjaren-aanpak mogelijk is.' De projecten voor langdurige en jonge werklozen moeten voldoen aan een aantal criteria: de basisopleiding van de betrokkenen verbeteren, gericht zijn op nieuwe technologie, drie bijzondere doelgroepen beogen (immigranten, gehandicapten en herintredende vrouwen), hulp geven bij indiensttreding en passen binnen de algemene internationalisering in Europa.

Eerder deze week werd bekend dat een ander EG-fonds, het zogeheten structuurfonds voor minder ontwikkelde regio's, 7,3 miljoen ecu (16,8 miljoen gulden) heeft toegekend aan Twente en Zuid-Limburg. Deze subsidie is gericht op de wederopbouw van regio's die getroffen zijn door de achteruitgang of verdwijning van industrietakken, in Twente en Zuid-Limburg de textiel en de mijnbouw.

Oostelijk Zuid-Limburg en de Westelijke mijnstreek krijgen samen elf miljoen gulden subsidie voor 25 kleine en 10 a 15 grote projecten. De projecten moeten gericht zijn op verbetering van bedrijfsterreinen, scholingsvoorzieningen en het milieu, op technologische innovatie, steun voor internationalisering van het midden- en kleinbedrijf en ontwikkeling van het toerisme.

Twente krijgt een kleine zes miljoen gulden voor vergelijkbare projecten. Iedere bijdrage van de EG aan een project moet aangevuld worden met een minstens even groot bedrag van de Nederlandse overheid. Door bijdragen van het particuliere bedrijfsleven zal de Brusselse bijdrage gemiddeld ongeveer een kwart bedragen, verwacht een woordvoerder van de provincie Overijssel.