Resultaten van KLM staan fors onder druk

AMSTELVEEN, 25 juli Ondanks de groei van de wereldluchtvaart heeft de KLM 'op de kortere termijn' te kampen met tegenvallende resultaten. De onzekere ontwikkelingen in de luchtvaart en de aanhoudende nadelige invloeden van valutaschommelingen spelen de KLM parten. Volgens de directie is een structurele verlaging van het kostenniveau noodzakelijk. 'Voor de kortere termijn zijn, ondanks de positieve vervoersontwikkeling, de verwachtingen ten aanzien van de operationele resultaten gematigd', aldus mr. J. F. A. de Soet, president-directeur van de KLM gisteren bij de presentatie van het jaarverslag 1989/90. 'Ondanks de positieve vervoersgroei en onze maximale verkoopinspanningen zullen de inkomsten voorshands naar verhouding minder blijven stijgen dan de kosten', zei De Soet. 'We belanden in zwaarder weer, maar op de langere termijn ziet de toekomst er voor de luchtvaart goed uit.' De KLM wordt evenals andere luchtvaartmaatschappijen geconfronteerd met krappere marges. De brandstofkosten zijn sterk gestegen, en de kosten van vertragingen nemen toe. De KLM behaalde in het op 31 maart afgesloten boekjaar een nettowinst van 340 miljoen gulden tegen 374 miljoen in het voorgaande boekjaar. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening kwam echter uit op 156 miljoen gulden. Dank zij buitengewone baten bleef de daling van de nettowinst tot 9 procent beperkt.

Volgens de KLM-top zal de winst in het eerste kwartaal van het lopende boekjaar waarschijnlijk lager zijn dan in dezelfde periode vorig jaar. De directie sluit verlies niet uit, maar acht een dergelijke ontwikkeling 'bijzonder onwaarschijnlijk', aldus drs. P. Bouw, die volgend jaar president De Soet opvolgt.

Pag.9: KLM kondigt besparingen aan