Redactie Film en TV Maker krijgt collectief ontslag

AMSTERDAM, 25 juli De voltallige redactie van het maandblad Film en TV Maker is ontslagen. Het door WVC gesubsidieerde tijdschrift wordt uitgegeven door de Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers (NBF) en is in eerste instantie bedoeld voor de 450 leden. De laatste jaren steeg de oplage naar 2100, waarvan 1600 abonnees.

Aanleiding voor het ontslag van de acht redactieleden is een schuld van fl. 180.000. Vorige maand besloot het stichtingsbestuur dat de nog maar net benoemde hoofdredacteur Jelle Jeensma moest opstappen. De redactie beantwoordde die aanzegging met een financieel reddingsplan waarmee de schuld in 1993 vereffend zou kunnen zijn zonder het personeel te treffen. Toen het NBF-bestuur daar geen kennis van wilde nemen, stelde de redactie een ultimatum. Het antwoord van het bestuur was in het aanzeggen van collectief ontslag. Geen van de redactieleden was in vaste dienst van het tijschrift.

In een persbericht wijst de redactie op de goodwill en de toenemende advertentieportefeuille die het blad veroverde en klaagt zij over het 'jarenlange wanbeleid' van penningmeester en voorzitter van genoemde stichting.