Onderzoek naar dioxine wordt beperkt

ROTTERDAM, 25 juli Het dioxine-gehalte in melk in de gebieden rondom de afvalverbrandingsinstallaties (AVI's) te Alkmaar, Amsterdam-Noord en Leiden is gedaald tot onder de wettelijke norm.

De ministers Alders (VROM) en Braks (landbouw), en staatssecretaris Simons van WVC hebben daarom gisteren besloten het dioxine-onderzoek van koemelk in die gebieden te beeindigen. Vorige week vrijdag was al besloten het melkonderzoek en de dioxinemaatregelen op basis van de Warenwetregeling voor het gebied om de AVI Zaanstad gedeeltelijk in te trekken.

Het besluit te stoppen werd genomen toen de uitkomsten bekend werden van een onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) heeft verricht bij diverse melkveehouderijen in Alkmaar, Amsterdam, Culemborg, Duiven, Leiden, het Lickebaertgebied (Rijnmond) en Zaandam. Het onderzoek had plaats in de eerste helft van dit jaar.

Bij vrijwel alle bedrijven werd een daling van het dioxinegehalte in melk waargenomen. In mei waren met uitzondering van het Lickebaertgebied, Westzaan en Zaandam-West alle gemeten waarden beneden de thans geldende norm van 6 picogram per gram melkvet.

In Alkmaar en Zaandam is de daling van het dioxinegehalte in de melk na de sluiting van de installaties duidelijk waarneembaar. In het Alkmaarse gebied en rondom Zaandam ligt het dioxinegehalte in melk gedaald nu beneden de norm. Het melkonderzoek wordt gestopt omdat, na sluiting van de installatie, niet wordt verwacht dat het dioxinegehalte in de melk nog zal stijgen. Ook Zaandam-West en Westzaan geven een daling te zien, enkele van de gemeten gehaltes liggen echter nog boven de norm. De melkmaatregelen blijven daarom vooralsnog van kracht. In augustus zullen de resultaten van het vervolgonderzoek bekend zijn en dan zal opnieuw bekeken worden of ook de maatregelen voor dit gebied kunnen worden ingetrokken.

In de omgeving van Leiden is de invloed van de AVI weliswaar aangetoond, maar het dioxinegehalte in de melk ligt beneden de norm. Omdat de AVI in september dicht gaat is verder onderzoek niet meer nodig.

Het Lickebaertgebied ten zuiden van Rijksweg A20, waarvoor momenteel melkmaatregelen gelden, vertoont een wisselend beeld. Enkele gemeten dioxinegehaltes in de melk liggen echter boven de norm, zodat de regeling van kracht blijft.

In Duiven bij Arnhem zijn in mei dioxinegehaltes onder de norm waargenomen. In de winter zijn echter dioxineconcentraties gevonden, die boven de norm liggen. De oorzaak hiervan, waarschijnlijk het wintervoer, zal worden onderzocht. Voorlopig blijft dit gebied onder controle.

In Culemborg werden bij een bedrijf nabij de kabelbranderijen aanvankelijk verhoogde dioxinegehaltes in koemelk aangetroffen. Thans ligt het gehalte beneden de norm. Ook hier zal nader onderzoek worden gedaan naar het wintervoer.

Bij de vuilverbrandingsinstallatie in Leeuwarden, die op 16 juli wegens een te hoge uitstoot van dioxinen werd gesloten, worden op het ogenblik eveneens constante metingen verricht naar het dioxinegehalte in koemelk. De uitslag daarvan zal volgens een woordvoerder van het ministerie van VROM eind augustus bekend zijn.