Grootste transport van chemische wapens verlaat Bondsrepubliek

BONN, 25 juli Morgen begint uit het Amerikaanse wapendepot Clausen, bij Pirmasens in de Bondsrepubliek, het grootste transport van chemische wapens dat ooit vertoond is. Het gaat om 102.000 deels verouderde Amerikaanse granaten met in totaal 400 ton gifgas, die in een speciale verbrandingsinstallatie op een Johnston-atol in de Stille Oceaan bij zeer hoge temperaturen moeten worden vernietigd.

Bij zeer ingrijpende veiligheidsmaatregelen zal de komende zes weken dagelijks een kolonne van circa 80 vrachtwagens de granaten in ritten van tweeeneenhalf uur overbrengen naar Miesau (bij Kaiserslautern), een Amerikaans tussendepot dat 50 kilometer van Clausen ligt. In september volgt dan een transport per spoor naar het Noordduitse Nordenham, waar de granaten in schepen moeten worden overgeladen.

De voorbereiding van de gigantische operatie heeft drie jaar gevergd. De granaten worden in luchtdichte stalen containers en gescheiden van de ontstekers en de brandstof vervoerd. Boven het transportgebied geldt een absoluut vliegverbod, de vrachtwagens zijn zowel door Duitse als Amerikaanse deskundigen zwaar geinspecteerd, in de kolonne rijden permanent ambulances en wagens van de Westduitse bescherming bevolking mee. Langs de route, die vooraf niet precies bekendgemaakt wordt en die enkele keren op het laatste ogenblik zal worden veranderd, worden politie en leger ingezet voor beveiliging. In de omgeving zijn ziekenhuizen in gereedheid gebracht voor calamiteiten.

De Westduitse bevolking, en met name die van Rijnland-Pfalts (waar de depots liggen), is zeer emotioneel bij 'Operatie-Lintworm' betrokken geraakt. Over de veiligheidsvoorzieningen heeft het Amerikaanse leger pamfletten verspreid en hoorzittingen gehouden, actiecomite's hebben tot het laatst geprobeerd de voorzieningen verder verscherpt te krijgen. Een paar dagen geleden heeft de rechtbank in Keulen nog bezwaren van een actiecomite afgewezen en groen licht voor het transport gegeven. Volgens Rudi Geil (CDU), minister van binnenlandse zaken in de deelstaat (waar ook zijn geestverwant kanselier Kohl woont), 'verlangt de bevolking nu naar niets meer dan naar de geplande en veilige afvoer van de gifgasgranaten'.

Manfred Mutz, de sociaal-democratische burgemeester van de Hessense stad Giessen (waar het treintransport in september langs komt) heeft echter al gewaarschuwd dat met de uitspraak van de Keulse rechter het verzet van de bevolking in zijn streek nog niet weg is. Volgens Mutz, die overmorgen met collega-burgemeesters in zijn gebied 'crisis-beraad' wil voeren, voldoet het transport niet aan Amerikaanse veiligheidseisen. De milieu-organisatie Green Peace heeft er bijvoorbeeld op gewezen dat vervoer van chemische wapens per spoor in de VS niet is toegestaan.