Engelse censuur treft Paris Match

LONDEN, 25 juli Op last van een Britse rechter zijn bij de achtduizend voor Britse lezers bestemde exemplaren van het Franse blad Paris Match acht pagina's verwijderd. De pagina's bevatten een reportage over de gang van zaken aan het hof van koningin Elizabeth, wier advocaten naar de rechter waren gestapt.