Druk op parlement in Bulgarije met staking

SOFIA, 25 juli Meer dan een miljoen Bulgaren hebben gisteren gestaakt om het parlement aan te zetten tot sneller werk.

De stakers gaven gehoor aan een oproep van de onafhankelijke vakbonden, die het parlement hebben verweten te traag te opereren en zich meer bezig te houden met procedurele zaken dan met concrete hervormingen.

Het parlement is gisteren begonnen met de pogingen een opvolger te vinden voor de onlangs afgetreden president Petar Mladenov. Bij de eerste stemming behaalde geen van de drie kandidaten de vereiste tweederde meerderheid. De kandidaat van de socialisten (ex-communisten), prof. Tsjavdar Kjoeranov, kreeg 217 van de 383 geldige stemmen. De kandidaat van de oppositie, Petar Dertliev, kreeg er 130 en die van de Boerenpartij, Viktor Valkov, 36. Na de stemming heeft een aantal afgevaardigden voorgesteld geheel nieuwe kandidaten op te stellen als het vandaag, bij de tweede ronde, niet tot een beslissing komt; het is gezien de samenstelling van het parlement onwaarschijnlijk dat een van de drie kandidaten een tweederde meerderheid achter zich krijgt.

De kandidaten werden gisteren voor de stemming door het parlement ondervraagd. Daarbij zei Kjoeranov, een in brede kring gerespecteerde filosoof die in het verleden uit de communistische partij is gezet wegens zijn afwijkende opvattingen, dat de socialisten bereid moeten zijn de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de problemen die hun communistische voorgangers hebben veroorzaakt. Dertliev, die lang in de gevangenis heeft gezeten, pleitte voor tolerantie. (AP)