Aantal vrouwen in leger licht gestegen

DEN HAAG, 25 juli Het aantal vrouwen in de krijgsmacht stijgt licht, maar iets minder dan de bedoeling is. De krijgsmacht bestond op 1 maart voor 4,9 procent uit vrouwen, zo blijkt uit een brief van Defensie aan de militaire belangenorganisaties. Toen de toenmalige staatssecretaris Van Houwelingen in '89 maatregelen lanceerde om de krijgsdienst aantrekkelijker te maken voor vrouwen werd een percentage van 5 als streefcijfer genoemd. Het leger bestond op 1 maart voor 4,8 procent uit vrouwen, de luchtmacht voor 3,7 procent, de marechaussee voor 6,8 procent en de marine voor 5,6 procent. Een jaar daarvoor waren deze percentages 3,7, 3,1, 6,3 en 5,5.