Rafsanjani valt fel uit tegen 'linkse extremisten' Iran

TEHERAN, 24 juli De Iraanse president, Ali Akbar Hashmemi Rafsanjani, heeft gisteren een felle aanval gedaan op de aanhangers van 'extremistische standpunten'.

De aanval leek vooral te zijn gericht tegen de vorig jaar door Rafsanjani als minister ontslagen Ali Akbar Mohtashemi en zijn medestanders.

Rafsanjani riep op tot nauwere betrekkingen met de buitenwereld en stelde dat Iran in de moderne tijd niet kan overleven zonder bevriende staten. 'We zouden geen vijanden moeten maken zonder reden', zei hij tijdens een toespraak tot een groep geestelijken in Teheran.

Het Iraanse staatshoofd verdedigde het gebruik van moderne technologie en de samenwerking met buitenlandse specialisten. 'Misschien zijn er personen van links of extremisten die vinden dat dat tegen de principes indruist, maar daarmee hoeven wij geen rekening te houden zolang we goede moslims zijn', zei hij en hij voegde er aan toe: 'De islam heeft nooit gewild dat zijn volkeren armoede lijden.'

(AFP)