Oppositie Zuid-Korea stapt uit parlement

SEOUL, 24 juli Tachtig van de 81 leden van de oppositie in het Zuidkoreaanse parlement hebben gisteren hun ontslag aangeboden. Ze protesteren daarmee tegen de manier waarop de regerende Democratische Liberale Partij te werk gaat en hopen nieuwe verkiezingen af te dwingen. De voorzitter van het parlement, Park Jyun Kyu, kondigde gisteren aan het ontslag niet te aanvaarden.

De Zuidkoreaanse oppositie verwijt de regeringspartij, die over een tweederde meerderheid in het parlement beschikt, de democratische spelregels niet te eerbiedigen. De DLP joeg onlangs 26 wetsvoorstellen binnen enkele minuten en zonder enige vorm van debat door het parlement. Aanleiding tot het opstappen van de oppositie waren een wetsvoorstel waarbij de strijdkrachten onder een verenigd opperbevel worden geplaatst wat volgens de oppositie leidt tot een vermindering van de democratische controle op de strijdkrachten en een ander voorstel, waarbij de Zuidkoreaanse radio en televisie worden hervormd op een manier die volgens de oppositie de controle van de regering op de elektronische media versterkt.

De oppositie eist dat de regering het parlement ontbindt en nieuwe verkiezingen uitschrijft. De kans dat dit gebeurt is klein. De grondwet, zo heeft de regering aangevoerd, voorziet niet in een voortijdige ontbinding van het parlement en de volgende algemene verkiezingen worden pas in 1992 gehouden.

De afgetreden parlementariers zijn in grote meerderheid lid van de Partij voor Vrede en Democratie van oppositieleider Kim Dae Jung. Vijf leden horen bij de Democratische Partij. Verder zijn twee van de drie onafhankelijke parlementariers afgetreden, onder wie een die in de gevangenis zit na een geheime reis naar Noord-Korea. (UPI)