NMB Obligatiefonds

Het NMB Obligatie Fonds heeft het boekjaar dat eindigde op 31 mei met een bevredigend resultaat afgesloten. Het totale vermogen steeg vorig jaar met fl. 55,5 mln tot fl. 329 mln. De koers aan de Amsterdamse effectenbeurs steeg met 3,5 pct tot fl. 35,60. Het fonds belegt vooral in de landen van het Europese Monetaire Stelsel. In de eerste helft van het boekjaar lag de nadruk op Spanje, Denemarken, Frankrijk en Belgie. Japan en Groot-Brittannie werden minder aantrekkelijk geacht. In de tweede helft van het boekjaar is de liquiditeitspositie opgevoerd om renterisico's af te dekken. Het NMB Obligatie Fonds zal de komende tijd een 'behoedzaam defensief' beleid voeren. De nadruk op de hoogrentende valuta's in het EMS wordt gehandhaafd. Het pond sterling kan aantrekkelijker worden als Groot-Brittannie toetreedt tot het EMS. Een versterking van de positie van de yen is aannemelijk, zodat ook Japan een alternatief biedt.