Kempen

Kempen Holding heeft de nettowinst in de eerste helft van dit jaar zien dalen met 32 pct van fl. 8,7 mln in de eerste helft van 1989 tot fl. 6,0 mln. De winst per aandeel kwam uit op fl. 0,66 tegen fl. 0,98 vorig jaar. De intrinsieke waarde per aandeel nam in de eerste zes maanden toe van fl. 10,24 tot fl. 10,31. De lagere winst is voornamelijk het gevolg van een lager resultaat bij de effectenbank Kempen en Co, de belangrijkste deelneming van Kempen Holding. Kempen en Co behaalde een nettowinst van fl. 6,9 mln wat een daling betekent van 20 pct ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (fl. 8,6 mln). De provisie- en marge-inkomsten op de Amsterdamse effectenbeurs daalden met 7 pct van fl. 12,2 mln tot fl. 11,3 mln. De interestbaten bedroegen in het eerste halfjaar fl. 2,9 mln tegen fl. 3,2 mln vorig jaar en de andere baten fl. 5,4 mln tegen fl. 6,1 mln.