Joegoslavie: republieken krijgen recht op secessie

LJUBLJANA, 24 juli De Joegoslavische deelrepublieken krijgen het recht zich van de federatie af te scheiden. Die federatie zal zelf een grondige hervorming ondergaan. Dat heeft de Joegoslavische president, Borisav Jovic, gisteren gezegd na overleg met de Sloveense president, Milan Kucan.

Volgens Jovic zijn vier van de zes Joegoslavische deelrepublieken voorstander van een federatie zoals die nu bestaat en willen de twee andere een confederatie. Die laatste twee, Slovenie en Kroatie, willen dat Joegoslavie een losse verzameling van vrijwel onafhankelijke staten wordt die alleen verenigd blijft zolang de gezamenlijke belangen zo'n eenheid rechtvaardigen. Servie en de drie zuidelijke republieken achten een confederatie daarentegen te instabiel.

Jovic, een Servier die in mei voor de duur van een jaar het voorzitterschap van het staatspresidium op zich nam, zei dat als er geen overeenstemming wordt gevonden Slovenie en Kroatie in staat kunnen worden gesteld met de andere republieken een confederatie aan te gaan, terwijl voor de rest de federatieve structuur zou worden gehandhaafd. Als ze zich willen afscheiden, aldus Jovic, worden ze daartoe in staat gesteld. Hij beloofde dat de crisis, die in Joegoslavie is ontstaan naar aanleiding van de Kroatische en Sloveense verlangens naar een nieuwe vorm van autonomie, in de loop van volgend jaar zal worden opgelost. De nieuwe, niet-communistische regering van Slovenie heeft laten weten dat de republiek zich zal afscheiden en de onafhankelijkheid zal uitroepen als de andere republieken niet instemmen met de schepping van een Joegoslavische confederatie. (AP)