'Ideeen van Brinkman over gezondheidszorg zijn naief'

DEN HAAG, 24 juli Voorzitter Van Veldhoven van de Nationale Ziekenhuisraad vindt deideeen van CDA-fractievoorzitter Brinkman over decentralisatie van de gezondheidszorg 'naief' aandoen. Hij zei dit vanmorgen op een ledenvergadering van zijn organisatie.

Brinkman heeft vorige week in een artikel in het blad Christen Democratische Verkenningen van het wetenschappelijk bureau van het CDA voorgesteld ziekenhuizen te laten experimenteren met een uitgebreider budgetsysteem. Ziekenhuizen zouden binnen dat budget dan zelf de afweging kunnen maken tussen lonen, arbeidsplaatsen, wachtlijsten, verrichtingen en overige intramurale zorg. Veldhoven zei vanmorgen zich niet te kunnen voorstellen dat 'iemand die minister van volksgezondheid is geweest echt denkt dat het zo werkt'.

Hij wees erop dat de rechten op gezondheidszorg wettelijk zijn geregeld en een eventuele beperking van die rechten dat dus ook zal moeten zijn. Veldhoven: 'Het gaat niet aan de verantwoordelijkheid voor dergelijke keuzes bij individuele bestuurders of hulpverleners te leggen'.

Binnen het vastgestelde budget zullen volgens hem op landelijk niveau wel degelijk prioriteiten moeten worden gesteld.