Eerste deel van Deltaplan cultuurbehoud naar Kamer

RIJSWIJK, 23 juli Als we ons cultuurbezit willen behouden en beschermen, moeten we eerst op een rijtje zetten wat we allemaal hebben. Dan kunnen we kijken wat voor het nageslacht bewaard moet blijven en ontdekken wat voor achterstanden er zijn in het onderhoud. Nu zijn de collecties nog vaak niet of onvoldoende geadministreerd.

Dat stelt minister D'Ancona van cultuur in 'het plan van aanpak voor achterstanden bij musea, archieven, monumentenzorg en archeologie', dat gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. Dit is het eerste deel van het zogenaamde Deltaplan voor het cultuurbehoud dat dit jaar naar de Tweede Kamer moet gaan. De literatuur en het audiovisuele materiaal worden daarin apart behandeld.

De rijksinstellingen zijn overigens al aan het inventariseren geslagen. Half september worden de uitkomsten daarvan verwacht. Uit de inventarisatie bij musea, archieven, monumentenzorg en archeologie zal blijken welke bedragen er nodig zijn voor de inhaaloperatie bij het cultuurbeheer, aldus D'Ancona.

Het kabinet heeft in regeringsverklaring en startbrief gesteld dat er extra geld moet komen voor het cultuurbeleid en daarbij prioriteit toegekend aan het cultuurbeheer. De plannen waarover nu wordt gesproken slaan op de periode tot en met 1992. In dat jaar zal tijdens de behandeling van het Cultuurplan 1993-1996 het geld definitief worden verdeeld.