'Vol Zeeland niet langer aanprijzen' Door een onzer redacteuren

ROTTERDAM, 23 juli In Zeeland was de toeristische toestroom het afgelopen weekeinde te groot. Op grote schaal werd illegaal geparkeerd en gekampeerd, mensen 'banjerden door natuurgebieden', deden 'hun behoefte in de berm' en gedroegen zich anderszins onreglementair. Het was niet leuk meer, vindt de Zeeuwse gedeputeerde J. de Voogd. De Voogd wijt de problemen van het afgelopen weekeinde mede aan het feit dat de Zeeuwse VVV de provincie wervend aanduidt als een gebied dat 'nooit vol' is. 'Dan krijg je dit soort toestanden.'

De rijkspolitie van Middelburg is het daar wel mee eens, zegt woordvoerder M. van der Ent. 'Mensen komen op de bonnefooi naar Zeeland in de gedachte dat ze hier altijd wel een plekje vinden. Dat houdt uiteraard verband met de wijze waarop het VVV de provincie promoot. Men zou dat niet meer moeten doen. Toeristen denken dat er plaats genoeg is.' Volgens de Zeeuwse VVV heeft het gerezen ongerief andere oorzaken. 'De politie heeft voor het pinksterweekeinde, toen we ook topdrukte hadden, bekendgemaakt dat de controle op illegaal kamperen een lage prioriteit zou hebben. Dat werkt uiteraard door', zegt adjunct-directeur M. de Muynck. Daarbij is het gedrag van de toerist onverantwoordelijk, volgens De Muynck. 'Men moet leren dat hetnoodzakelijk is vooraf te reserveren.

Hij ontkent dat de VVV Zeeland aanprijst als 'nooit vol'. 'We zeggen slechts dat er veel moet gebeuren voordat Zeeland vol is. En daar betrekken we nadrukkelijk het Zeeuwse achterland bij, het gebied dat wat verder van het strand afligt. Maar het blijkt dat mensen daar liever niet willen staan.' Niettemin zal de Zeeuwse VVV de opmerkingen van De Voogd en de politie bespreken. 'Maar ik kan niet zeggen of we onze leus veranderen. Er staan veel belangen op het spel gedane investeringen, werkgelegenheid die we niet zomaar los kunnen laten.'