'Te snel rijden als een misdrijf bestempelen'

DEN HAAG, 23 juli Veilig Verkeer Nederland vindt dat ernstige snelheidsovertredingen niet langer als overtreding maar als misdrijf moeten worden bestempeld. Woordvoerders van de regeringsfracties voelen voor deze suggestie.

Directeur J. Goos van Veilig Verkeer Nederland (VVN) zei vanochtend ineen toelichting dat zijn organisatie voor snelheidsovertredingen dezelfde aanpak voorstaat als bij alcoholmisbruik in het verkeer. Hij wees erop dat te hard rijden ongeveer evenveel verkeersslachtoffers vergt als drankmisbruik, maar constateerde dat de maatregelen daartegen tot dusver niet effectvol zijn geweest. 'We moeten duidelijk maken dat snelheidsovertredingen niet zomaar overtredingen van dertien in een dozijn zijn', stelde Goos. VVN heeft vooral de overschrijdingen binnen de bebouwde kom en op wegen waar 80 als maximum geldt op het oog.

Door een snelheidsoverschrijding het predikaat misdrijf tegeven, kan de dader hoger worden beboet, zijn rijbewijs eerder worden ingetrokken, wordt de daad geregistreerd op een strafblad en behoort gevangenisstraf tot de mogelijkheden. Goos onderstreepte vanochtend dat VVN alleen de zwaardere gevallen op de korrel wil nemen. 'Wie 130 rijdt op een weg waar 120 is toegestaan, maakt gewoon een overtreding.'

Waar de grens tussen overtreding en misdrijf zou moeten worden getrokken, wordt nader bezien. Het voorstel van VVN moet nog worden uitgewerkt en zal dan, verwacht de directeur, naar de betrokken ministeries worden gestuurd.

Het ministerie van justitie kon vanochtend nog niet reageren op desuggestie van VVN, ook al omdat door het ontbreken van details niet is na te gaan wat de gevolgen zouden zijn voor de werkdruk van justitie. De Tweede-Kamerleden Castricum (PvdA) en Gualtherie van Weezel (CDA) lieten blijken een onderzoek naar de suggestie van VVN zinvol te vinden. Castricum herinnerde er wel aan dat de regeringplannen koestert die een soortgelijk effect hebben.

Het kabinet heeft onlangs laten weten dat bij de herziening van de Wegenverkeerswet, die volgend jaar aan de orde is, zal worden voorgesteld de mogelijkheid te scheppen het rijbewijs af te pakken van iemand die de veiligheid op de weg ernstig in gevaar heeft gebracht, bijvoorbeeld door een zware snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom.

Het bewuste wetsartikel wordt nu alleen toegepast bij rijden onder invloed.