Schuldenlast Zambia door Westen verlicht

ROTTERDAM , 23 juli Westerse industrielanden hebben Zambia 2,4 miljard dollar aan schulden kwijtgescholden. Daardoor is de totale buitenlandse schuld van het in economische moeilijkheden verkerende Afrikaanse land afgenomen tot zeven miljard dollar. Dit heeft de Zambiaanse minister van financien, Gibson Chigaga, gisteren medegedeeld.

De kwijtschelding van de Westerse crediteurenlanden die zijn verenigd in de Club van Parijs bestond uit 1,9 miljard dollar aan achterstallige schulden en 0,5 miljard dollar aan achterstallige rente.

De zeven miljard dollar resterende vorderingen zijn in handen van voornamelijke Oosteuropese landen. Chigaga wil deze landen verzoeken om de kredieten eveneens af te schrijven op de manier zoals de westerse landen dat hebben gedaan.

Op een bijeenkomst vorige week in Parijs, die werd ondersteund door de Wereldbank, besloten 11 deelnemende staten en vijf hulp-organisaties de hulp aan Zambia met vijftig miljoen dollar te verhogen tot een totaal bedrag van 500 miljoen dollar. Volgens Chigaga zal het geld in augustus naar zijn land vloeien.

Zambia heeft zich gebonden aan een door het Internationale Monetaire Fonds (IMF) ondersteund economisch bezuinigingsprogramma om de economie weer op gang te krijgen. Het programma behelst onder meer een drastische vermindering van voedselsubsidies, devaluatie van de nationale munt en het stimuleren van investeringen. Afgelopen maand zorgde de prijsstijging van maismeel, het nationale basisvoedsel, voor politieke onrust waardoor 26 mensen werden gedood en een militaire staatsgreep moest worden verijdeld. (Reuter)