Pronk: geen wijziging in regels hulp aan Suriname

PARAMARIBO, 23 juli Volgens minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) is er geen sprake van dat Nederland nieuwe voorwaarden heeft gesteld aan de hulpverlening aan Suriname sinds het laatste ambtelijke beleidsoverleg tussen beide landen in februari van dit jaar.

Pronk weersprak zaterdag bij aankomst op de luchthaven Zanderij al direct kritiek van de Surinaamse regering als zou dit wel het geval zijn.

Pronk werd op de luchthaven begroet door de Surinaamse minister van buitenlandse zaken Sedoc en de Nederlandse ambassadeur Hoekman.

Zijn bezoek draagt een 'orienterend' karakter. De minister maakte duidelijk dat hij desondanks 'kleine knoopjes' zal doorhakken, als dat nodig mocht blijken. 'Knelpunten zijn er om opgeruimd te worden', aldus Pronk. De komende dagen zal duidelijk moeten worden hoe ver de minister hierin gaat.

Pronk verwierp de recente kritiek van vice-president Arron dat Nederland de afronding van een economisch aanpassingsprogramma als naderhand aan de hulpvoorwaarden heeft toegevoegd. De Nederlandse bewindsman wees op de afspraak in het ambtelijk beleidsoverleg van februari dit jaar dat overeenstemming tussen beide landen moet zijn bereikt over een 'gemeenschappelijk beleidskader'. Volgens Pronk is van meet af aan duidelijk geweest dat Nederland in dit verband de afronding van een economisch saneringsprogramma essentieel acht. 'Er moet eerst een goed economisch beleid zijn voordat we steun geven. Anders worden de gelden verkeerd besteed', aldus Pronk. Alleen in de sector volksgezondheid en onderwijs kunnen nu reeds projecten worden uitgevoerd. Paramaribo wil dat ook voorprojecten in andere sectoren direct geld wordt uitgetrokken.

Volgens Pronk is ook de indruk aan Surinaamse zijde dat de overbruggingshulp is komen stil te liggen, onjuist. 'Er is geen sprake van bevriezing dan wel vertraging. Het is hulp die op normale wijze wordt voortgezet.'

Pronk verwacht dat de 125 miljoen guldendie sinds 1988 voor de overbruggingshulp ter beschikking is gesteld, eind dit jaar zal zijn verbruikt. Daarna zou de structurele hulp op gang moeten komen.

Pronk voert vandaag besprekingen met president Shankar en vice-president Arron. Hij heeft verder afzonderlijke ontmoetingen met enkele ministers. Pronk zal ook gesprekken hebben met vertegenwoordigers van werkgevers en vakbeweging. De Surinaamse werkgevers zullen hem plannen voorleggen voor projecten in produktieve sectoren en een investeringsfonds voor het particulier bedrijfsleven.

Morgen is er een gesprek op het Surinaamse Planbureau, waarbij ook Arron en enkele ministers aanwezig zullen zijn. De Nederlandse bewindsman zal verder gesprekken hebben met vertegenwoordigers van de Surinaamse kerken en mensenrechtenbeweging. Pronk keert woensdag naar Nederland terug.

    • Hans Buddingh'