President Italie wil onderzoek van CIA en P-2

ROME, 23 juli De Italiaanse president, Francesco Cossiga, heeft de regering gevraagd een onderzoek in te stellen naar beschuldigingen dat de Amerikaanse inlichtingendienst CIA de vrijmetselaarsloge Propaganda Due (P-2) geld heeft gegeven om terroristische acties te financieren. Een man die werd aangeduid als Dick Brenneke en werd omschreven als een voormalige medewerker van de CIA deed deze beschuldigingen in een serie van vier televisieprogramma's van de staatsomroep RAI die eind juni en begin juli werd uitgezonden.

Een man die zijn gezicht in doeken had gewikkeld om onherkenbaar te blijven en een voormalige agent van de Iraanse geheime dienst Savak zou zijn bevestigde deze uitspraken in het tv-programma. Volgens de beschuldigingen zou ook de huidige Amerikaanse president, George Bush, in de jaren zeventig hoofd van de CIA, erbij betrokken zijn geweest. P-2 zou ook een rol hebben gespeeld bij de moord op de Zweedse premier Olof Palme in 1986, die nog steeds niet is opgehelderd. In zijn brief aan premier Andreotti, gedateerd 3 juli maar pas gisteren volledig in de openbaarheid gebracht, schrijft Cossiga dat de beschuldigingen te belangrijk zijn om te worden genegeerd. Als de regering denkt dat de uitspraken enig fundament hebben, aldus Cossiga, zou de zaak moeten worden overgedragen aan de justitie en aan de parlementaire commissie voor terrorisme. Als de informatie onjuist blijkt te zijn zou de RAI voor de rechter moeten worden gedaagd. 'De ernst van de beschuldigingen ligt vooral in de bewering dat het terrorisme in de jaren zeventig in Italie is aangewakkerd door de CIA door middel van de vrijmetselaarsloge P-2', aldus Cossiga.

Het is ongebruikelijk dat een Italiaanse president zich op deze manier tot de regering wendt. Nadat het bestaan van de loge in het begin van de jaren tachtig aan hetlicht kwam is zij formeel ontbonden. Brenneke zei dat zij nog steeds actief is. De loge probeerde onder leiding van Licio Gelli, die uitstekende banden had ontwikkeld met de Italiaanse geheime dienst, een staat in de staat te vormen.

    • Marc Leijendekker