In begroting DDR meer geld milieu

BERLIJN, 23 juli Oost-Duitsland gaat de rest van het jaar bezuinigen op defensie en buitenlandse zaken, terwijl de sociale sector wordt ontzien.

Dat blijkt uit de gisteren door het Oostduitse parlement goedgekeurde begroting voor de tweede helft van 1990. Deze bevat 64,15 miljard D-mark aan uitgaven en 29,4 miljard D-mark aaninkomsten. De Bondsrepubliek financiert 24,75 miljard D-mark van het tekort. De resterende 10 miljard D-mark moet Oost-Duitsland zelf lenen.

De grootste bezuiniging betreft de defensieuitgaven die 670 miljard D-mark (15 procent) omlaag gaan. In totaal wordt 3,4 miljard D-mark gesneden.

Daarentegen stijgen de uitgaven aan milieubescherming met ruim de helft tot 827 miljoen D-mark.

Met zeven miljard D-mark is sociale zaken de grootste post. Minister Regine Hildebrandt verwacht dat in korte tijd in de industrie een miljoen mensen hun baan verliezen en in de landbouw een kwart miljoen. Ook zullen duizenden ambtenaren ontslag krijgen. Gecombineerd met de 220.000 werklozen van dit moment komt de werkloosheid al snel om de anderhalf miljoen te liggen.

In het midden- en kleinbedrijf zouden er dit jaar een half miljoen banen bijkomen, maar de start van nieuwe bedrijven verloopt volgens de minister stroef als gevolg van het lage niveau van de bestedingen.(Dpa, Reuter)