Guerrillastrijders van ANC in Zuid-Afrika gearresteerd

JOHANNESBURG, 23 juli Zuidafrikaanse veiligheidstroepen hebben ongeveer 150 leden van de guerrillavleugel van het ANC gearresteerd, die worden verdacht van infiltratie en het opzetten van schuilplaatsen en wapendepots.

In een aantal lokale kranten werden anonieme bronnen van de politie aangehaald die zeiden dat de infiltratie een geheime operatie was, opgezet door leden van de Zuidafrikaanse Communistische Partij, waar de leiding van het ANC niets van wist. De infiltratie maakte deel uit van een plan voor een gewapende opstand die het overleg tussen de Zuidafrikaanse regering en het ANC zou saboteren.

De arrestaties, twee weken voor het overleg, hebben voor grote opschudding gezorgd. Noch het ANC, noch de Zuidafrikaanse regering was vandaag bereid commentaar te geven op de gebeurtenissen.

Politieke waarnemers menen echter dat het incident een struikelblok kan vormen voor de onderhandelingen tussen beide partijen, omdat de infiltratie een schending zou zijn van de overeenkomst tussen het ANC en de regering een klimaat van wederzijds vertrouwen voor de onderhandelingen te scheppen.

De gebeurtenissen zijn des te verontrustender gezien in het licht van de redevoering die de stafchef van de guerrillavleugel van het ANC, Chris Hani, donderdag hield. Hani zei dat het ANC wellicht zijn toevlucht zou moeten zoeken in het 'grijpen van de macht' als de regering haar macht niet zou willen delen.

Hani's verklaring had donderdag een scherp protest van president F. de Klerk tot gevolg. De Klerk noemde de opmerking van de stafchef van het ANC een schending van de overeenkomst tussen de beide partijen. De Klerk zou de zaak met ANC-leider Mandela hebben besproken, toen zij vrijdag bijeenkwamen een om een datum voor de onderhandelingen af te spreken.

Sommige Zuidafrikaanse politieke waarnemers bezien de beschuldigingen van de politie met enige twijfel en verwijzen naar een voorval in november vorig jaar, toen leden van de Zuidafrikaanse defensiemacht de onafhankelijkheid van Namibie probeerden te saboteren door over de radio te berichten dat de SWAPO bezig was meteen geheime infiltratie om de macht te grijpen wanneer het de verkiezingen zou verliezen. Waarnemers suggereren dat extremistische krachten in de geheime dienst deze keer eenzelfde truc willen uithalen om de onderhandelingen tussen de regering en het ANC te verstoren.