Crisis in DDR net bezworen: nieuw overleg

BERLIJN, 23 juli Met de belofte van nadere onderhandelingen met Bonn over het tijdstip van toetreding tot de Bondsrepubliek lijkt een kabinetscrisis in de DDR gisteren afgewend.

Een motie met een compromis van CDU-premier Lothar de Maiziere kreeg een grote meerderheid na een dag vol stormachtige debatten in de Volkskammer, het parlement. Volgens de motie moet de DDR-regering nog deze maand onderhandelingen beginnen tussen de commissies voor Duitse eenheid van de Volkskammer en de Bondsdag om de wijze van de verkiezingen in december nader vast te stellen.

Een motie van liberalen en SPD voor toetreding van de DDR tot de Bondsrepubliek een dag voor de verkiezingen haalde geen meerderheid.

Liberalen en SPD hadden eerder gedreigd hun ministers uit de coalitieregering met de CDU terug te roepen als hun motie zou worden verworpen. Na afloop van de zitting zeiden de twee partijen gisteren zich over deze mogelijkheid in de komende dagen nog te zullen beraden.

Inzet van het debat was de opzet van liberalen en DDR-SPD om door vervroegde toetreding van de DDR tot de Bondsrepubliek een kiesdrempel van vijf procent voor heel Duitsland tot stand te brengen.

In de tot nu toe voorgenomen regeling bestaat een kiesdrempel van vijf procent voor de gebieden van DDR en Bondsrepubliek afzonderlijk, waardoor de DDR-SPD in de toekomstige Bondsdag vermoedelijk gezelschap krijgt van rivalen als Bundnis '90 en PDS (ex-communisten). De Ost-CDU wilde met haar vasthouden aan de huidige regeling haar kleinere christen-democratische partner DSU een kans geven, zo luidt het verwijt van de SPD. In hoeverre liberalen en SPD met de aanvaarding van het compromis van de CDU gisteren hun zin krijgen, was gisteravond nog onduidelijk. De tekst van de aangenomen motie verplicht namelijk niet tot genoemde kiesdrempels of datum van toetreding. De debatten in de Volkskammer werden gisteren door grote bitterheid gekenmerkt. Een groot aantal CDU- en DSU-afgevaardigden verliet demonstratief de zaal toen een liberaal de CDU verweet onder een hoedje te spelen met de PSD.

Pag.5: Rekensommen over eenheid