'Controle moeilijk op te ruime mestwetten'

DEN HAAG, 23 juli Minister Braks (landbouw en natuurbeheer)vindt dat de mestwetgeving te veel ruimte voor interpretatie openlaat en dat daardoor de controle op naleving van de regels moeilijk is.

Dat zegt de minister in antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer over het door hem gevoerde mestbeleid en over zijn plannen op dat gebied. De Kamer confronteerde Braks vorige maand met een reeks vragen over de mestproblematiek nadat bekend was geworden dat het ministerie diverse waarschuwingen op dit gebied jarenlang stelselmatig heeft genegeerd en dat de Algemene Rekenkamer daarovereen rapport opstelt.

De minister deelt nu aan de Kamer mee dat de controle van de Algemene Inspectiedienst op nakoming van de bestaande mestregels, waar nodig en mogelijk, intensiever moet worden. Volgens Braks weten veel boeren in de intensieve veehouderij onvoldoende van de mestwetgeving en vullen zij daardoor formulieren vaak onjuist in. Hoewel Braks meent dat fraude slechts sporadisch (179 geconstateerde overtredingen in 1989) voorkomt, acht hij het toch nodig de wetshandhaving op te voeren en het formulierensysteem voor de aflevering van overtollig mest te verbeteren.

Pag.3: Meeste fosfaat uit varkensmest