Burgercomites trouw aan Walesa

WARSCHAU, 23 juli Lech Walesa, de voorzitter van Solidariteit, heeft gisteren met succes verhinderd dat de Burgercomites plaatselijke organisaties van Solidariteit op gaan in een centrale federatie, die zou kunnen uitgroeien tot een politieke partij.

Tijdens een bijeenkomst in Warschau sprak een overweldigende meerderheid van de 136 afgevaardigden van de Burgercomites zich uit tegen een centralisering van hun organisaties en daarmee tegen de vorming van een politieke partij. Dat is een tegenslag voor de critici van Walesa, die hopen dat een nieuwe politieke partij, voortkomend uit Solidariteit, de steun aan de regering-Mazowiecki kan bundelen. Walesa was zelf niet op de bijeenkomst aanwezig. Hij stuurde de afgevaardigden een brief, die aan het begin werd voorgelezen. In de brief stelde hij dat 'enkele weken geleden' al een poging was gedaande Burgercomites te centraliseren. 'Het was goed dat u zich daar niet achter schaarde. We moeten niet onder dwang enig soort onduidelijke eenheid scheppen', aldus Walesa.

De Burgercomites werden ruim een jaar geleden gesticht om de campagne voor de parlementsverkiezingen van juni voor te bereiden. Na de verkiezingen bleven ze voortbestaan als organisaties die zich binnen de gemeenten sterk maken voor de verwezenlijking van de idealen van Solidariteit. Sinds zich begin dit jaar binnen Solidariteit een scheiding der geesten voltrok tussen enerzijds Walesa en zijn aanhangers en anderzijds premier Mazowiecki en de aanhangers van de regering hebben beide kampen getracht de Burgercomites voor zich te winnen.

Walesa's critici zijn voor de omvorming van de Burgercomites tot een normale politieke partij, die de regering steunt.

In zijn brief riep Walesa de Burgercomites op zich voor te bereiden op de parlementsverkiezingen van waarschijnlijk begin volgend jaar. Ze zullen daarvoor, zo schreef hij, hun eigen kandidaten moeten aanwijzen. In zijn brief ging Walesa ook in op de recente vorming van de beweging Democratische Actie, waarin zijn meest prominente intellectuele critici zich hebben verenigd. Walesa noemde dat initiatief 'in principe een gezond fenomeen', maar riep de organisatie op haar doeleinden duidelijker te formuleren. (AP)