Afvalverwerking kost drie provincies 768 mln

ROTTERDAM, 23 juli De aanschaf van een nieuwe verbrandingsinstallatie voor het gezamenlijk verwerken van afvalkost de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht ten minste 768 miljoen gulden. Vanaf het jaar 2000 kan hiermee per jaar 600.000 ton huishoudelijk- en bedrijfsafval uit Flevoland, Utrecht en noord-west Veluwe worden verwerkt.

Dit is een van de conclusies van een vandaag verschenen rapport van een Nijmeegs ingenieursbureau, dat voor de drie provincies is nagegaan hoe ze gezamenlijk afval kunnen verwerken. Flevoland, Gelderland en Utrecht werden in juli vorig jaar door de Landelijke Coordinatie Commissie Afvalstoffenbeleid aangewezen als een van de vijf regio's die samen hun afval moeten gaan verwerken.

De Vereniging Milieudefensie heeft vandaag een klacht bij de Haarlemse officier van justitie ingediend tegen de voormalige directie van vuilverbrandingsinstallatie Zaanstad. Milieudefensie baseert zich daarbij op een vorige maand gepubliceerd rapport van de inspectie milieuhygiene in Noord-Holland. Daaruit bleek dat de Zaanse installatie die in april werd gesloten niet voldeed aan dertig van de honderd milieuvoorschriften die op grond van verleende vergunningen moesten worden nageleefd. Daarvan werden er door de inspectie tien gekenschetst als essentieel voor een milieuvriendelijk verbrandingsproces.