Suriname: Nederland houdt zich niet aan de afspraken

PARAMARIBO, 21 juli Nederland heeft alle procedures met betrekking tot de ontwikkelingshulp aan Suriname stilzwijgend stopgezet. Het handelt hiermee in strijd met gemaakte afspraken. Deze klacht uiten Surinaamse deskundigen die tevens optreden als adviseur van de regering in Paramaribo.

De stopzetting betreft ondermeer de laatste tranche van de overbruggingshulp ten bedrage van 25 miljoen gulden. Dit is het gevolg van een conflict tussen Nederland en Suriname over de prijs die moet worden vergoed aan het Nederlands Inkoopcentrum N. V. (voorheen Rijksinkoopbureau), dat is belast met de aankoop van de hulpgoederen. Sinds de verzelfstandiging van het Rijksinkoopbureau is vier procent commissie verschuldigd in plaats van voorheen twee procent. Suriname weigert dit hogere percentage te betalen.

Ook de procedures voor de hulpverlening op het terrein van onderwijs en volksgezondheid zijn volgens de Surinaamse deskundigen stil komen te vallen. Nederland heeft de hulp voor deze sectoren bij wijze van uitzondering niet gebonden aan de voorwaarde dat Suriname eerst met een economisch saneringsprogramma en een integraal ontwikkelingsplan moet komen. Nu blijkt volgens de deskundigen in Paramaribo dat Nederland op ingediende projecten reageert met het steeds weer opnieuw stellen van talloze vragen. Dit resulteert in een feitelijke stopzetting van alle procedures.

Een woordvoerder van de Nederlandse ambassade in Paramaribo wilde desgevraagd niet reageren op de Surinaamse klacht. 'We vinden het niet zo'n verstandig idee zo kort voor aankomst van minister Pronk hier uitspraken over te doen.' Pag.3: De tijd van concessies vanaf de vliegtuigtrap op Zanderij is definitief voorbij.