Stevigheid van Colosseum in studie

ROME, 21 juli De bouwkundige staat van het Colosseum in Rome zal voor het eerst sinds 180 jaar nauwkeurig worden bekeken door een groep Romeinse archeologen, ingenieurs en historici. De toestand en de stabiliteit van het 2000 jaar oude amfitheater, dat 57 meter hoog is en plaats bood aan 50.000 toeschouwers, zal onder andere worden bestudeerd ondere met duizenden foto's en luchtopnamen. De foto's zullen worden genalyseerd met computers om na te gaan in hoeverre het gedeeltelijk in ruine-staat verkerende gebouw is bestand tegen aardbevingen en verkeerstrillingen. De laatste keer dat het Colosseum goed werd bestudeerd was in 1810. In de late jaren '70 van deze eeuw maakten experts melding van 'diepe en onrustbarende' scheuren in pilaren. Naar schatting is er 80 miljoen gulden nodig voor schoonmaak en reparatie van het Colosseum. Professor Renzo Carlucci, die het onderzoeksproject leidt, zal in ieder geval aanbevelen om het verkeer bij het Colosseum te verbieden en maatregelen te nemen tegen trillingen in een nabijgelegen metro-station. (Reuter).