Snelheidscontrole wordt zichtbaarder

DEN HAAG, 21 juli De algemene verkeersdienst van de rijkspolitie in Driebergen heeft een nieuw plan van aanpak in voorbereiding voor de controle van de maximum snelheid. Gisteren hebben ruim 150 medewerkers van de dienst tijdens een vergadering over dit onderwerp vanuit de praktijkervaring suggesties gedaan om de controle te verbeteren. Veel suggesties hadden betrekking op controle-methoden die meer zichtbaar zijn voor de weggebruiker en op het verbeteren van de methode van aanhouding. De suggesties zullen worden verwerkt in het plan van aanpak, dat met ingang van 1 oktober in werking moet treden. Volgens G. Hoeveman van de algemene verkeersdienst is het niet de bedoeling van de politie om zoveel mogelijk bekeuringen uit te schrijven. 'Het gaat uiteindelijk om een attitudeverandering van de weggebruiker', aldus de politie.